Dobrodošli

Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije

Održana radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Održana radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

U dvorani Općine Ston u utorak, 18. srpnja, je održana radionica u svezi prijava na Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni do 01. rujna 2017. godine.

Radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Pozivamo ribare iz Dubrovačko - neretvanske županije na radionicu koja će se održati 18.07.2017. (utorak) u dvorani Općine Ston u Stonu u 17.00 sati, uz predstavnike Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede RH.

Tema radionice je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni do 01. rujna 2017. godine.

NOVI ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU

NOVI ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU

U Narodnim novina broj 62/17 objavljen je novi Zakon o morskom ribarstvu.
Ovim Zakonom se uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike Europske unije (u daljnjem tekstu: Zajednička ribarstvena politika) te se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europske komisije te prekršajne odredbe.

EU NATJEČAJI ZA OBRTNIKE

EU NATJEČAJI ZA OBRTNIKE

U privitku su natječaji EU u kojima se nadamo da će naši obrtnici pronaći interes.